ข้อกำหนดการนำสินค้าเข้าประเทศสำหรับคนไทย

ปัจจุบันนี้การขายสินค้านำเข้าถือว่ากำลังเป็นที่นิยมของแม่ค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก เพราะด้วยความถูกของสินค้า เมื่อหักลบกับภาษีก็ยังถือว่าได้กำไรอยู่ไม่น้อย ฉะนั้นแม่ค้าเหล่านั้นจึงมักจะอยากนำเข้าสินค้าอยู่เสมอๆ แต่บางครั้งก็อาจจะลืมไปว่าการนำเข้าสินค้านั้นมีข้อกำหนดต่างๆ มากมายก่อนที่จะนำเข้ามาไทย จึงอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

การนำเข้าสินค้าสำหรับคนไทยนั้นก็ย่อมที่จะมีข้อกำหนดอยู่ เพื่อที่จะทำให้สินค้าอยู่ในกฎหมาย และไม่กลายเป็นของหนีภาษีได้ ฉะนั้นเราจึงอยากแนะนำข้อกำหนดของการนำสินค้าเข้าประเทศสำหรับคนไทยที่ยังไม่รู้ เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้แม่ค้ามือใหม่ได้ปฏิบัติกัน

suvarnnabhumi duty free

ข้อแรกคือ คุณจะต้องรู้จักเอกสารที่จะต้องใช้เป็นข้อมูลในการยื่นเรื่องเพื่อนำเข้าสินค้า ซึ่งเอกสารจะมีด้วยกันหลายใบ ไม่ว่าจะเป็นใบนำเข้าสินค้า บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดสำหรับบรรจุหีบห่อ ใบตราสินค้า หนังสืออนุญาตสำหรับการนำเข้าสินค้า ใบรับรองแหล่งผลิตสินค้า และเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม (กรณีเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง) หรือ แคตตาล็อกรายการสินค้า เป็นต้น

ข้อสอง เมื่อจัดเตรียมเอกสารแล้วให้นำไปยื่นที่กรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้านั้นจะมีเงื่อนไขของใบขนสินค้าขาเข้าอยู่ 2 แบบ คือ Green  Line กับ Red Line ซึ่งใบขนสินค้าขาเข้าแบบ Green Line นั้น สามารถนำเข้าไปเพื่อชำระภาษีรวมทั้งวางประกันสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และไปชำระที่กรมศุลกากรได้เลยโดยไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว แต่ถ้าหากใบขนสินค้าขาเข้าอยู่ในลักษณะของ Red Line นั้นก็คือต้องนำใบสินค้านี้ไปติดต่อที่หน่วยงานหนึ่งก่อน คือหน่วยงานประเมินอากร เพื่อเปลี่ยนสินค้านำเข้านั้นให้เป็นสินค้าแบบ Green Line ก่อนถึงจะนำเข้าสู่กระบวนการถัดไปตามแบบข้างต้น จนเสร็จสมบูรณ์ที่ชำระภาษีอากรเป็นที่เรียบร้อย

ข้อสุดท้าย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำใบนำเข้าสินค้าไปยังท่าเรือ เพื่อนำสินค้าออกมาได้ โดยการปล่อยสินค้านี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ข้อกำหนดหนึ่งที่อาจจะเจอคือ ผู้นำเข้าสินค้าบางชนิดจะต้องตรวจสอบอีกครั้งก่อนออก เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้านั้นจะถูกกฎหมายจริงๆ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถนำสินค้ามาขายได้อย่างถูกกฎหมายแล้ว

จากข้อกำหนดของการนำเข้าสินค้ามาในไทยสำหรับคนไทย อาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากสักเล็กน้อย แต่ถ้าหากว่าคุณรู้จักการทำตามข้อกำหนดที่ได้วางไว้ และคำนวณให้ดี สินค้าที่นำเข้ามาขายนั้นก็จะทำกำไรให้คุณอย่างเป็นกอบเป็นกำเลยก็ว่าได้